مدرسه  خرگرد خواف

مدرسه غیاثیه خرگرد خواف

مدرسه غیاثیه در روستای غیاثیه در ۵ کیلومتری جنوب شرقی خواف و بر سر راه تربت حیدریه در فاصله ۱۴۶ کیلومتری مشهد قرار گرفته است. این روستا زادگاه وزیر مقتدر شاهرخ، غیاث الدین پیر احمد خوافی که خواند میر او را بانی مدرسه می داند، بوده است. زمان ساخت آن بین سال های ۸۴۲ تا ۸۴۷ هجری می باشد.

این بنا توسط قوام الدین شیرازی و پسرش غیاث الدین ساخته شده است. مدرسه غیاثیه را می توان آخرین بنای با عظمت دوران تیموریان قلمداد کرد و در عین حال شاید بتوان آن را نماینده کامل معماری دوره تیموری به شمار آورد.

بنای غیاثیه دارای صحن چهار ایوانی است که اطراف آن ۳۲ حجره برای استفاده طلاب در دو طبقه ساخته شده است. در دو طرف در ورودی نیز یک مدرس و یک مسجد احداث گردیده است. اما مهمترین ویژگی این بنا استفاده گسترده از کاشی معرق جهت پوشش دیوارهاست و به این لحاظ در زمره ی شاهکارهای قرن نهم هجری است.

 

مدرسه غیاثیه در روستای غیاثیه در ۵ کیلومتری جنوب شرقی خواف و بر سر راه تربت حیدریه در فاصله ۱۴۶ کیلومتری مشهد قرار گرفته است. این روستا زادگاه وزیر مقتدر شاهرخ، غیاث الدین پیر احمد خوافی که خواند میر او را بانی مدرسه می داند، بوده است. زمان ساخت آن بین سال های ۸۴۲ تا ۸۴۷ هجری می باشد.

این بنا توسط قوام الدین شیرازی و پسرش غیاث الدین ساخته شده است. مدرسه غیاثیه را می توان آخرین بنای با عظمت دوران تیموریان قلمداد کرد و در عین حال شاید بتوان آن را نماینده کامل معماری دوره تیموری به شمار آورد.

بنای غیاثیه دارای صحن چهار ایوانی است که اطراف آن ۳۲ حجره برای استفاده طلاب در دو طبقه ساخته شده است. در دو طرف در ورودی نیز یک مدرس و یک مسجد احداث گردیده است. اما مهمترین ویژگی این بنا استفاده گسترده از کاشی معرق جهت پوشش دیوارهاست و به این لحاظ در زمره ی شاهکارهای قرن نهم هجری است.

 

مدرسه غیاثیه خرگرد: تنها اثر بجا مانده از شهر خرگردقدیم كه بر اساس محتوی كتیبه ها ی مدرسه به سعی((پیر احمد خوافی)) وزیر شاهرخ تیموری و توسط دو برادر معمار بنامهای ((قوام الدین)) و ((غیاث الدین))شیرازی بنیان گرفت.

 

در خرگرد خواف نزدیک جاده آسفالت بنایی دیده میشود که زمانی مهمترین مرکز تعلیم و تربیت بوده است .

کتیبه ی موجود این مدرسه در سال 848 به دستور خواجه غیاث الدین پیر احمد خوافی وزیر شاهرخ میرزا

بنا شده است بدین علت به غیاثیه مشهور گردید این بنا نماینده ی کامل معماری دوره تیموریان است که به

سبک اذری ساخته شده است معمار بنا استاد قوام الدین شیرازی که در حال کار روی بنا فوت کرده است

و کار نیمه تمام وی را برادرش غیاث الدین شیرازی که مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات را نیز ساخته است

کامل کرد . مدرسه غیاثیه در دوران شکوهش از بهترین دانشگاههای اسلامی بوده است و دانشمندانی چون

ابوبکر پوشنجی خرجردی ابونصر خرجردی را پرورانده است